Stručni skupovi / 6. studenoga 2012.

Uvođenje učitelja i nastavnika geografije u samostalni rad i polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Pripravnici: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Osnovna škola Lovre pl. Matačića b. b., Laurenčićeva bb, Zagreb

Broj polaznika:30

Rok prijave: Obvezna online prijava od 20. prosinca 2012. do 5. siječnja 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Zoran Curić, dr. sc. Ružica Vuk, Dražen Ljubić, prof. i Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • razumjeti složenost kompetencija učitelja u suvremenoj školi
  • formulirati obrazovne ishode, odabrati nastavne metode, oblike rada i nastavna sredstva za pojedine skupine učenika i/ili pojedince na primjerima pojedinih nastavnih tema
  • odrediti elemente, indikatore i kriterije praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja obrazovnih ishoda
  • vrednovati nastavni sat
  • kritički prosuditi izdvojene primjere s pojedinih dijelova stručnoga ispita.

Oblici rada: Predavanja, radionice, samostalni rad i rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Vesna Milić, dipl. geograf
Agencija za odgoj i obrazovanje
01 27 85 074