Stručni skupovi / 2. studenoga 2012.

Uvođenje stručnih suradnika osnovnih škola u samostalan rad

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima i učiteljima defektolozima pripravnicima osnovnih škola, članovima povjerenstva za provođenje pripravničkog staža  s područja  Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Agencija za osgoj i obrazovanje, Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obavezna online prijava na www.ettaedu.eu do 19. veljače 2013.

Predavači: Luči Lončar, članovi povjerenstava za provođenje stručnih ispita.

Ciljevi: Stručni suradnici i učitelji defektolozi će razviti temeljne profesionalne i socijalne    kompetencije potrebne za samostalno provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti stručnog suradnika i učitelja u osnovnoj školi.

Oblici rada: Predavanja, radionice

Vrednovanje:Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj

Luči Lončar, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021/340 983