Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Uvođenje pripravnika u samostalan rad i polaganje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorima edukacijsko rehabilitacijskog profila

Mjesto održavanja: OŠ Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 2. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači:

Mara Capar; Program uvođenja pripravnika u samostalan rad i polaganje stručnog ispita

dr. Đurđica Ivančić, mr.sc Edita Ružić; Okvirni program pripravničkog staža

dr. Jasna Kudek Mirošević, Polaganje stručnog ispita edukacijskog rehabilitatora- nastavni sat

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić: Od procjene do planiranja podrške

Jelena Bićanić: Polaganje stručnog ispita socijalnog pedagoga

dr. sc. Valenti Kranželić :Planiranje sociopedagoškog rada u školi

Ciljevi: pripravnici i mentor upoznat će se s programom izvođenje pripravničkog staža, načinom izvođenja oglednog sata, radionice ili individualnog rada i postupkom polaganja stručnog ispita.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
E-adresa: mara.capar@azoo.hr