Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Uvođenje poduzetništva u odgojno obrazovnu ustanovu

Razina i vrsta stručnog skupa: školski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: OŠ Dobri, Kliška 25, Split

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 8. rujna 2015. na  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: viša savjetnica Ivana Stanić i viša savjetnica Vesna Marović

Ciljevi: sudionici će utvrditi temeljna obilježja poduzetne osobe, osvijestiti i utvrditi važnost stjecanja temelja ove kompetencije u školskoj dobi  i uloge učitelja kao modela, steći znanja i vještine potrebne za poticanje poduzetničkih osobina ličnosti kod učenika

Metode i oblici rada: predavanje i pedagoške radionice; grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za učeničko poduzetništvo
Vesna Marović, dipl.oecc.
telefon: 021/340 981