Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu osnovne škole – za voditelje ŽSV-a

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja Informatike

Mjesto održavanja: naknadno će biti objavljeno (Zagreb)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 26. lipnja 2018.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: član SRS Nikolin Bubica, članovi SRS za vrednovanje, viši savjetnici i vanjski suradnici za Informatiku, voditelji ŽSV

Ciljevi: sudionici će jačati vlastite kompetencije za primjenu i uvođenje novog kurikuluma Informatike te osvijestiti važnost vrednovanja u nastavnom procesu.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Vranešić, prof.
telefon: 031 284 913