Stručni skupovi / 20. prosinca 2017.

Uvod u postupak i način polaganja stručnog ispita iz engleskog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: pripravnici, učitelji i nastavnici engleskog jezika

Mjesto održavanja: Split, OŠ Manuš, Vukovarska 11

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do  9. siječnja 2018.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Marita Guć,ravnateljica OŠ Manuš, Haidi Mimica Tudor, prof., Daniela Reić Šućur, prof., Snježana Omazić, prof.

Ciljevi: upoznati pripravnike, učitelje i nastavnike s pripremom za stručni ispit; stručno pedagoškom razinom pisanog rada, izradom priprave za nastavni sat, izvođenjem nastavnog sata te usmenim dijelom ispita; upoznati pripravnike sa ulogom razrednika u osnovnoj i srednjoj školi

Metode i oblici rada: predavanje

Teme:

  • Postupak i način polaganja stručnog ispita iz engleskog jezika (S. Omazić, prof.)
  • Pripremanje nastavnog sata i analiza pisane priprave na sturčnom ispitu (D. Reić
  • Razrednik u osnovnoj/srednjoj školi (M. Guć, prof.)
  • Razno

Vrednovanje:

Napomena:

Voditelj: Snježana Omazić, prof., vanjska suradnica