Stručni skupovi / 8. rujna 2014.

Usmjerenost prema kompetencijama u nastavi njemačkog jezika – aktualno stanje i perspektive

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni stručni skup na državnoj razini  

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u vrtićima koji rade u programima ranog učenja, učiteljima njemačkog jezika u osnovnoj školi, nastavnicima njemačkoga jezika srednjih škola, nastavnicima njemačkog jezika na visokoškolskim ustanovama koji predaju njemački jezik struke u Republici Hrvatskoj  

Mjesto održavanja: Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku  

Broj polaznika: 200 

Rok prijave: 01. listopada 2014. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu 

Predavači:

Prof. Dr. Jörg Roche, Institut za njemački kao strani jezik na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu, Njemačka

Mag. Helga Längauer-Hohengaßner, Savezni institut za istraživanje obrazovanja, inovacije i razvoj školstva (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens), Salzburg, Austrija

Dr. Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Institut za strane jezike, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska

Prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve i doc. dr. Leonard Pon, Odjel za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Susanna Slivensky, zamjenica ravnatelja Europskog centra za strane jezike Vijeća Europe u Grazu (stellvertretrende Leiterin des Europäischen Fremdsprachenzentrums des Europarats), Austrija

Anna Schröder-Sura, Projekt CARAP/REPA, Sveučilište u Gießenu (Justus-Liebig-Universität Gießen, Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen), Njemačka 

Ciljevi:

  • Razmotriti pitanje učeničkih kompetencija s teorijskog i praktičnog gledišta
  • Sagledati orijentaciju prema kompetencijama na kurikularnoj, metodičko-didaktičkoj i evaluacijskoj razini
  • Upoznati se s mogućnostima i metodama poticanja pojedinačnih kompetencija
  • Osvijestiti ulogu nastavničkih kompetencija i mogućnost njihovog kontinuiranog razvoja
  • Raditi na konkretnim primjerima za razvoj nastavničkih kompetencija u sklopu radionica

Oblici rada: plenarna predavanja, stručno-pedagoške radionice, izlaganja u slobodnom forumu 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa  

Voditelj

Za Organizacijski odbor HRVATSKOG DRUŠTVA UČITELJA I PROFESORA NJEMAČKOG  JEZIKA dr. sc. Irena Horvatić Čajko
Telefon i mail: 098 980 5613, icajko@pravo.hr
U SURADNJI S
Izabela Potnar Mijić, viša savjetnica za engleski i njemački jezik,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek,
Telefon: 031/284-914