Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Usavršavanje romskih suradnika pomagača i stručnih suradnika; Nastavak usavršavanja prve pomoći

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen romskim suradnicima pomagačima i stručnim suradnicima osnovnih škola Međimurske županije

Mjesto održavanja: III OŠ Čakovec, Ul. Ivana Zajca 24, 40000 Čakovec

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 22. veljače 2019. od 10 do 16 h na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak te suradnici iz službe za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa Ivana Zadražil Vorberger, Ana Mikulčić i Nikolina Stanković

Ciljevi; sudionici će:

nastaviti s vježbama pružanja osnova prve pomoći (gušenje, oživljavanje, bočni položaj, krvarenje) te primijene osnovnih mjera održavanja života

upoznati se s načelima rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja, prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice

definirati i opisati ciljeve prve pomoći, objasniti pravila kojih se treba pridržavati u pružanju prve pomoći, razumjeti pojam pružanja prve pomoći i ključnih pojmova vezanih za prvu pomoć

zapamtiti broj žurne službe i kako voditi razgovor s operaterom žurne službe

shvatiti važnost pripreme za izvanredne situacije i postupanja ljudi u izvanrednim situacijama koje vode zaštiti, sigurnosti, smanjenju štete i očuvanju života

usvojiti vještine snalaženja u izvanrednim situacijama povezano s klimatskim promjenama

identificirati, procijeniti, prepoznati i izabrati sigurna mjesta u slučaju poplava ili

imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije

moći se koristiti sadržajem kompleta za izvanredne situacije

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106;

e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008

e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr