Stručni skupovi / 16. srpnja 2018.

Usavršavanje učitelja i nastavnika uključenih u eksperimentalnu provedbu projekta Škola za život

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća, učiteljima likovne kulture i nastavnicima likovne umjetnosti  uključenima u eksperimentalnu provedbu projekta Škola za život te onima čije su se škole prijavile za sudjelovanje

Mjesto održavanja: Osnovna škola Primošten, Splitska 14, 22202 Primošten 

Broj polaznika: učitelji likovne kulture, nastavnici likovne umjetnosti, voditelji ŽSV-a (20)

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Josipa Alviž, viši as., Elen Zubek, prof. likovne kulture, Gordana Košćec Bousfield, prof. likovne kulture, as. Ida Loher, prof. likovne kulture

Ciljevi:

  • mogućnosti individualnog kombiniranja i kreativnost učitelja u primjeni Nacionalnog kurikuluma za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
  • korištenje suvremenih pristupa praćenju i vrednovanju učenika u likovno-umjetničkom području
  • upotreba raščlambe etapa stvaralačkog procesa u nastavi likovne kulture i likovne umjetnosti

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u plenumu, individualni i grupni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj: Blaga Petreski

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr