Stručni skupovi / 16. srpnja 2018.

Usavršavanje učitelja i nastavnika uključenih u eksperimentalnu provedbu projekta Škola za život

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća, učiteljima likovne kulture i nastavnicima likovne umjetnosti uključenima u eksperimentalnu provedbu projekta Škola za život te onima čije su se škole prijavile za sudjelovanje

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Mladost“, Sjenjak 7, 31 000 Osijek 

Broj polaznika: učitelji i nastavnici te voditelji ŽSV-a

Broj polaznika: učitelji likovne kulture, nastavnici likovne umjetnosti, voditelji ŽSV-a (20)

Rok prijave: obvezna prijava do 26. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Lana Skender, prof., predavač, Gordana Košćec Bousfield, prof. likovne kulture, as. Ida Loher, prof. likovne kulture

Ciljevi:

  • mogućnosti individualnog kombiniranja i kreativnost učitelja u primjeni Nacionalnog kurikuluma za likovnu kulturu
  • korištenje suvremenih pristupa praćenju i vrednovanju učenika u likovno-umjetničkom području
  • upotreba raščlambe etapa stvaralačkog procesa u nastavi likovne kulture

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u plenumu, individualni i grupni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj: Blaga Petreski

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr