Stručni skupovi / 2. svibnja 2018.

Upoznavanje sa životom i radom čuvenog geografa Jovana Cvijića

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici povijesti, geografije, glazbene i likovne kulture i umjetnosti i učitelji razredne nastave A modela učenja

Mjesto održavanja: Vukovar-Valjevo- Loznica

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 4. svibnja 2018.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof.dr. sc. Ivan Balta, Novica Gajić, prof., Slobodan Seferović,prof., dr.sc. Borislav Đekić,

Ciljevi: Upoznavanje zapadnih dijelova države matičnog naroda i mogućnosti primjene kurikularne reforme u nacionalnoj skupini predmeta.

Metode i oblici rada: studijsko putovanje, predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: Studijsko putovanje sufinaciraju i podršku pružaju MZO i ZVO. AZOO ne snosi troškove sudionicima

Voditelj:

dr.sc. Borislav Đekić,
viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Tel. 031 284-912