Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Unaprjeđivanje nastave psihologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: nastavnici psihologije Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Filozofski fakultet

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 28. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:, dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, Vilma Bednar, prof., Marijana Petrić Maršić, prof.

Ciljevi:

  • Objasniti kriterije ocjenjivanja u nastavi psihologije
  • Analizirati primjere iz prakse – primjena Pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja
  • Prepoznati specifičnosti učenika sa teškoćama u razvoju i prilagođavanje nastavnih sadržaja i metoda rada
  • Usporediti pripreme za nastavu psihologije i izbor primjerenih obrazaca

Metode i oblici rada: predavanja uz prezentacije, radionice, rasprava, timski i grupni rad

Vrednovanje: namjenski listovi za evaluaciju skupa

Napomena: potrebno je sa sobom donijeti izdvojen primjer iz prakse nastavnika psihologije

Voditeljica:

Vilma Bednar, prof.
Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Telefon: 051/ 317 691
e- pošta: vilma.bednar@azoo.hr