Stručni skupovi / 31. svibnja 2017.

Unaprjeđivanje kompetencija stručnih suradnika psihologa u dječjim vrtićima/SKUP SE OTKAZUJE

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: stručni suradnici psiholozi i pripravnici u predškolskim ustanovama Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Zadar, Filozofski fakultet

Broj polaznika: 60 

Rok prijave: obvezna prijava do   31. svibnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Sanja Smojver Ažić, dr sc Vesna Ivasović, Lahorka Jurčić, prof., Vilma Bednar, prof. , Ana Silov, prof.

Ciljevi:

 

  • Objasniti pojedine faze stažiranja i dijelove stručnog ispita
  • Izraditi  pripreme za stručni rad, radionicu i način prezentacije
  • Analizirati ulogu mentora u procesu stažiranja pripravnika
  • Prepoznati potrebe dionika i funkcionalno usmjeravati suradnju između njih
  • Opredijeliti ulogu psihologa u implementaciji Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj
  • Izdvojiti ulogu psihologa u radu s djecom s posebnim potrebama

 

 

Metode i oblici rada: predavanja uz prezentacije, radionice, rasprava,timski i grupni rad

Vrednovanje: namjenski listovi za evaluaciju skupa

Napomena: potrebno je sa sobom donijeti izdvojen primjer iz prakse stručnog suradnika psihologa

Voditeljica:

Vilma Bednar, prof.
Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Telefon: 051/ 317 691
e- pošta: vilma.bednar@azoo.hr