Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Zaštita mentalnog zdravlja u školi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: OŠ Josipa Kozarca, Hrvatskih žrtava13, Vinkovci

Broj polaznika: 90

Rok prijave: Obvezna online prijava www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Katarina Dodig, doc. dr. sc. Silvija Ručević, Mateja Mauer, prof., Teodora Doborvić, prof., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc, Ivana Biljan, prof.

Ciljevi:

Sudionici će moći:

  • usporediti iskustva u radu stručnih suradnika i njihovoj ulozi u zaštiti mentalnog zdravlja u školi
  • razmotriti mogućnosti zaštite mentalnog u školi
  • navesti, pokazati strukturu mišljenja pedagoga i psihologa te demonstrirati na konkretnim primjerima
  • osnažiti kompetencije za rad u školi

Metode i oblici rada: Plenarna i interaktivna predavanja stručnjaka, rad u manjim i većim grupama (rasprava, analiza slučaja, iskustva iz prakse, radionice)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Broj sudionika je ograničen jer je ponuđeno više tema i skupova, pedagozi biraju jednu ili dvije teme u periodu od rujna do prosinca 2014. prema interesu i mogućnostima.

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031 284-901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr