Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Škola po mjeri učitelja i učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Zeleno polje bb, Osijek

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obvezna online prijava www.ettaedu.eu

Predavači: izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić, doc. dr. sc. Silvija Ručević, Ivana Biljan, prof.

Ciljevi:

Sudionici će moći:

  • raspraviti i ponoviti o strategijama, metodama i postupcima u nastavi i znati objasniti njihov odnos
  • izdvojiti strategije koje utječu na postignuća učenika i aktivnu nastavu te objasniti razliku i povezanost kognitivnog, metakognitivnig i samoregulirajućeg učenja s posebnim osvrtom na aktivno učenje i instrukcije vezane za način postavljanja zadatka, refleksiju i novu ulogu učenika i učitelja/nastavnika
  • razmotriti mogućnosti uloge pedagoga u kreiranja kulture škole prema potrebama i novim ulogama učenika, učitelja/nastavnika
  • usporediti iskustva u radu stručnih suradnika u kreiranju škole po mjeri učitelja i učenika

Metode i oblici rada: Plenarna i interaktivna predavanja stručnjaka, rad u manjim i većim grupama (radionica, rasprava, analiza slučaja, iskustva iz prakse)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Broj sudionika je ograničen jer je ponuđeno više tema i skupova, pedagozi biraju jednu ili dvije teme u periodu od rujna do prosinca 2014. prema interesu i mogućnostima. Ista tema će se ponoviti ako se pokaže interes.

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031 284-901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr