Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Unapređivanje kompetencija i podrška profesionalnom razvoju odgajatelja mentora

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima mentorima i budućim odgojiteljima mentorima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, DV Rijeka, PPO Zamet, Bože Vidasa 12 a

Broj polaznika: 55

Rok prijave: obvezna prijava do 21. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Maša Basara, odgojiteljica, Lahorka Jurčić, prof., Sanja Margeta, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • razmotriti faze razvoja odnosa mentor-pripravnik i njihovu važnost za uspješnost stažiranja
  • upoznati elemente vrednovanja i indikatore uspješnosti odgojno obrazovnog procesa
  • upoznati i razmotriti osnovne karakteristike integriranog kurikuluma (dinamičnost, integraciju različitih područja i sadržaja, timski oblik rada djece i odraslih)
  • razvijati  vještine vođenja refleksivnog dijaloga te primanja i pružanja povratne informacije
  • vježbati kako postaviti SMART ciljeve i pratiti njihovo postignuće
  • istražiti ulogu i zadaće odgojitelja, stručnih suradnika i roditelja u inkluziji djece s teškoćama

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice (rad u malim grupama, individualni rad)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692