Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Unapređenje nastave i procesa vrednovanja – izrada zadataka objektivnoga tipa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeće iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, II. istarske brigade 18, Buzet

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 1. lipnja do 2. srpnja 2014.

Predavači: dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica, Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji će:

  • konstruirati i osmisliti ispitne zadatke objektivnog tipa
  • procijeniti i analizirati valjanost i objektivnost svakog sastavljenog zadatka
  • definirati nacrt ispita
  • sastaviti ispit prema prethodno definiranom nacrtu
  • primijeniti kompetencije stečene tijekom radionice na sumativnu i formativnu procjenu znanja u svakodnevnom radu s učenicima
  • analizirati rad županijskih stručnih vijeća u protekloj nastavnoj godini

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelji:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
telefon: 051/320 388
E-adresa: jasna.vukonic-zunic@azoo.hr

Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,  Trpimirova 6, Rijeka
telefon: 051/352073
E-adresa: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr