Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Umjetnost i baština kao predmet istraživanja: što su znanstvena istraživanja u povijesti umjetnosti?

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima likovne umjetnosti i nastavnicima stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna

Mjesto održavanja: Filozofski fakultetRijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 28. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr, sc. Nina Kudiš, dr.sc. Marjan Bradanović, doc. dr. sc. Damir Tulić, doc. dr. sc. Nataša Lah, Vesna Mišljenović

Ciljevi: sudionici će poticati i razvijati postojeće te usvajati nove kompetencije znanstvenog istraživanja u interdisciplinarnom području povijesti umjetnosti i vizualnog izražavanja, interdisciplinarni pristup u oblicima umjetničkog izražavanja i stvaralaštva, razvijati i unaprjeđivati estetsko mišljenja kod učenika koje potiče etičku dimenziju 

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, okrugli stol

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr