Stručni skupovi / 25. travnja 2018.

Umjetničko, znanstveno i duhovno stvaralaštvo grada Požege – terenska nastava/likovne radionice

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima likovne kulture i nastavnicima likovne umjetnosti, (Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija)

Mjesto održavanja: Katolička gimnazija Požega, Ul. Pape Ivana Pavla II 6, 34000, Požega

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 2.  srpnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vera Ćuže-Abramović, prof., Nevenka Šarčević mag. pov. umj., prof., Maja Smoljanović, prof, Majana Štor , prof., Manuela Zima-Čevapović, dipl.pedag.

Ciljevi: Trajno razvijanje i unapređivanje rada učitelja i nastavnika likovna kultura/likovna umjetnost razvijanjem i izražavanjem ideja, uporabom različitih likovnih i vizualnih materijala i medija uz problemski pristup radi poticanja kreativnoga mišljenja, inovativnosti i poduzetnosti kod učenika. Materijalna i nematerijalna kulturna i sakralna baština kao pokretač aktivnosti učenja i poučavanja te polazište za emocionalni, asocijativni i intelektualni doživljaj o temama koje su  poticaj za različite oblike likovnog stvaralaštva (Katedrala sv. Terezije Avilske, Crkva sv. Lovre-spomenik gotičke baštine i spomenik svjetske vrijednosti s freskama iz 14. stoljeća, Dijecezanski muze sa zbirkom crkvenih umjetničkih predmeta te zbirkom djela moderne i suvremene umjetnosti, Gradski muzej, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradsko kazalište, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Konzervatorski odjel i Državni arhiv). Učitelji/nastavnici će na terenu kao alternativnom prostoru učenja, jačati profesionalne sposobnosti, poticati ideje s baštinskim elementima te planirati nastavne aktivnosti u skladu s tim, razvijati aktivno i održivo partnerstvo ukazujući tako na veće razumijevanje likovnog obrazovanja uz osvješćivanje dobrobiti umjetnosti i kreativnosti za svih.

Metode i oblici rada: terenska nastava in situ, radionički, skupnoistraživački, samoistraživački odgojno-obrazovni rad, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Napomena: /

Voditeljica:

viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr