Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Umjetničko-pedagoška istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice

Broj polaznika: 90 sudionika.

Rok prijave: 20. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak, Josipa Kraljić, prof., odgojitelji i stručni suradnici DV-a: Srednjaci, Potočnica, Špansko, mr. sc. Andreja Silić

Ciljevi:

  • osvještavanje i produbljivanje znanja o važnosti umjetnosti i umjetničkih aktivnosti (likovnih, glazbenik, plesnih, dramsko-scenskih) u cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi,
  • osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija;
  • usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje kvalitetnog konteksta u dječjem vrtiću, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim ustanovama iz područja kulture, npr. umjetničkim galerijama, glazbenim školama, muzejima itd.;
  • osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja u području umjetnosti u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr