Stručni skupovi / 6. studenoga 2013.

Komunikacijske kompetencije suvremenog učitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Veliki amfiteatar  u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41,  20 000 Dubrovnik

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna prijava do 8. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Vinko Filipović, prof., mr. sc. Vlade Dragun i Denis Šabić, novinar

Ciljevi: sudionici će upoznati različite uloge Agencije za odgoj i obrazovanje u stručnom usavršavanju učitelja, upoznati ulogu i značaj odnosa s javnošću u školi te pojam, teorije i modele komunikacije kao i odgojno-obrazovnu komunikaciju u razredu i školi. Predstaviti će im se komunikacija kao ključ odgoja i preduvjet uspješne nastave te svih međusobnih odnosa u odgojno-obrazovnoj ustanovi i ukazati na ulogu komunikacije u kreiranju imidža kako pojedinca tako i institucije koju taj pojedinac predstavlja.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i tematske rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
mr. sc. Ines Blažević
telefon: 021/340 992