Stručni skupovi / 4. svibnja 2015.

Uloga stručnih suradnika u provođenju preventivnih aktivnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mjesto održavanja: Prirodoslovno tehnička škola Split, Matice hrvatske 11

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 7. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. Josipa Glavaš, Paško Ugrina, voditelj Odjela prevencije- MUP RH, PU Splitsko-dalmatinska, Đurđica Kaurloto Martinić, prof., Luči Lončar,prof., Hajdi Jelaska Relja, prof.

Ciljevi: sudionici će se

  • upoznati s važnošću međusektorske suradnje u provođenju programa prevencije
  • s  medicinskim aspektom zlouporabe droga
  • s pojavnosti i posebnosti zoluporabe droga iz prakse policijskog postupanja
  • osposobiti se za razvijanje i uspostavljanje uspješnih kolegijalnih odnosa u školi (suradnja s učiteljima/nastavnicima)
  • s pokazateljima istraživanja i anketa djece iz projekta Zdrav za 5

Metode i oblici rada: predavanja, rad u malim skupinama, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj: 

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
telefon: 021/340 989

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983