Stručni skupovi / 27. kolovoza 2015.

Uloga stručnih suradnika škole u procjeni psihofizičkog stanja djeteta, učenika/SKUP SE ODGAĐA

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: stručni suradnici pedagozi, psiholozi, defektolozi osnovnih i srednjih škola iz Zadarska i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Nikole Tesle 9c

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 12. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Teodora Dubrović, prof., Đurđica Kaurloto Martinić, prof., Luči Lončar, dipl. def., voditeljice ŽSV-a stručnih suradnika

Ciljevi: sudionici će moći

  • objasniti postojeću zakonsku regulativu određivanja primjerenog programa školovanja učenika s teškoćama u razvoju
  • razmotriti stručne postupke i načine (instrumente) utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika s teškoćama u razvoju i njihovih potreba s aspekta uloga stručnih suradnika škola
  • na primjerima sukladno teškoćama učenika odrediti vrstu teškoće iz orjentacijske liste, predlagati primjereni program obrazovanja i oblike pomoći
  • usporediti iskustva u radu i izradi stručnih mišljenja na razini škole
  • primijeniti timski pristup u procjeni psihofizičkog stanja djeteta, učenika

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionice, frontalni, skupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: donijeti primjere stručnih mišljenja bez osobnih podataka učenika za potrebe pokretanja postupka

Voditelj: 

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
telefon: 021/340 989

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983
Viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
Teodora Dubrović, prof.
Telefon: 051/317 691