Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Uloga stručnih suradnika škole u procjeni psihofizičkog stanja djeteta, učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski (PGŽ-a, Ličko-senjske), jednodnevni

Namjena: stručni suradnici pedagozi, psiholozi, defektolozi osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: OŠ Kozala, Ante Kovačića 21, Rijeka

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 18.05.2015.g. na www.ettaedu.eu

Predavači: Teodora Dubrović, prof., Mirjana Kazija, prof., Robert Cimperman, prof., Đurđica Kaurloto Martinić, prof., Luči Lončar, dipl. def., voditeljice ŽSV-a stručnih suradnika, školske liječnice Nataša Dragaš-Zubalj, dr.med., Vlasta Kosanović, dr.med, Vanja Tomac, dr.med, Zagorka Korolija Ćuić, dr.med.

Ciljevi: Sudionici će moći:

  • objasniti postojeću zakonsku regulativu određivanja primjerenog programa školovanja učenika s teškoćama u razvoju
  • razmotriti stručne postupke i načine (instrumente) utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika s teškoćama u razvoju i njihovih potreba s aspekta uloga stručnih suradnika škola
  • na primjerima sukladno teškoćama učenika odrediti vrstu teškoće iz orjentacijske liste, predlagati primjereni program obrazovanja i oblike pomoći
  • usporediti iskustva u radu i izradi stručnih mišljenja na razini škole
  • primijeniti timski pristup u procjeni psihofizičkog stanja djeteta, učenika

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionice, frontalni, skupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: donijeti primjere stručnih mišljenja bez osobnih podataka učenika za potrebe pokretanja postupka

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
Teodora Dubrović, prof.
Telefon: 051 317 691
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl.def.
Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinis, prof.