Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Uloga socijalnog pedagoga u Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: jednodnevni, međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima koji su imenovani u Povjerenstvo (Škole, Ureda) za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 31. prosinca 2018.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, Gordana Babić, Alma Rovis Brandić

Ciljevi: ujednačavanje rada socijalnih pedagoga u povjerenstvima, standardizacija dijagnostičkih materijala

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rad u malim grupama, rad u paru, individualni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)

telefon: 01/2785131

e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr