Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Uloga razrednika u provođenju preventivnih programa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen razrednicima u Brodsko-posavskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji

Mjesto održavanja: Slavonski Brod, Industrijsko-obrtnička škola, Eugena Kumičića 55

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 1. srpnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Dubravka Novosel-Guszak, Jelena Bićanić, Ivana Širac, Maja Lozinjak, Aleksandra Grubač

Ciljevi: razrednici će steći znanja i unaprijediti vještine iz područja kvalitetnog vođenja razrednog odjela, upoznati se sa svojom ulogom u preventivnom radu i implementaciji preventivnih aktivnosti, unaprijediti vještine suradnje s roditeljima za individualni i grupni rad te se osnažiti za radionički oblik rada u području razvoja socijalno-emocionalnih vještina učenika

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni, individualni i grupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131