Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Uloga razrednika u provođenju preventivnih programa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen razrednicima u Gradu Zagrebu, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji.

Mjesto održavanja: Zagreb, OŠ dr. Viktora Žganca, Nede Krmpotić 7

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 10. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Jelena Bićanić, Dubravka Novosel-Guszak, Marija Sitar, Katarina Sikirić-Lukić, Ivana Kelek-Sabolić, Željka Gomuzak-Anić, Sonja Burić

Ciljevi: razrednici će steći znanja i unaprijediti vještine iz područja kvalitetnog vođenja razrednog odjela, upoznati se sa svojom ulogom u preventivnom radu i implementaciji preventivnih aktivnosti, unaprijediti vještine suradnje s roditeljima za individualni i grupni rad te se osnažiti za radionički oblik rada u području razvoja socijalno-emocionalnih vještina učenika

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni, individualni i grupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131