Stručni skupovi / 13. prosinca 2017.

Uloga ravnatelja u izgradnji identiteta na temelju baštine Republike Hrvatske

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup

Namjena: ravnatelji predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, Trg Republike Hrvatske 6a, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 20. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović; mr. sc. Krešimir Dabo, Tihana Šimunić, prof.; dr. sc. Romana Lekić, stručne suradnice savjetnice Zlata Gunc, dipl. ped. i Božica Pintarić, prof.

Ciljevi:

  • osvještavanje važnosti gradnje identiteta na temelju baštine na svim razinama odgojno-obrazovnog rada
  • osvještavanje uloge ravnatelja u upravljanju ljudskim resursima (stručni radnici) na temu gradnje identiteta na temelju baštine
  • uvid u kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje procesa, konteksta u dječjem vrtiću iz uloge ravnatelja na temu baštine

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, iskustvene radionice, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: 

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126