Stručni skupovi / 4. listopada 2017.

Uloga ravnatelja kao poslovodnog i stručnog voditelja u posebnim programima vrtića (Montessori)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: ravnatelji

Mjesto održavanja: Zagreb, Dječji vrtić „Sopot“

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 5. listopada 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Mirela Marjanac, mag. predškolskog odgoja, Sandra Pokos mag. educ., Gracija Belko, Bosiljka Devernay, ravnatelji, odgojitelji i stručni suradnici mentori i savjetnici

Ciljevi:

  • osvještavanje uloge ravnatelja u posebnim programima;
  • uvid u kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje procesa, konteksta u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, fokus grupe, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126