Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Uloga prostorno-materijalnog i socijalnog konteksta u procesima učenja djece u vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije na području Gorskoga Kotara

Mjesto održavanja: Delnice, DV Hlojkica, Šetalište I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 12. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Zdenka Rigatti, prof. i Davorka Guštin, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • steći uvid i razumjeti očekivanja, obvezu i važnost prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja kao važnog čimbenika kvalitete procesa učenja djece
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece u poticajnom kontekstu vrtića
  • unaprijediti profesionalne kompetencije vezane za promišljanje, istraživanje i razvoj poticajnog konteksta u funkciji kvalitete procesa učenja djece u vrtiću
  • razviti sposobnosti razumijevanja i promišljanja novih strategija u osiguranju kvalitete učenja djece u vrtiću

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (rad u malim grupama, individualni rad), prikaz kvalitetne prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692
E-adresa: davorka.gustin@azoo.hr