Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Uloga profesionalne etike u odgojno-obrazovnom radu, modul B

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni, modularno

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Zagreb, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269b

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 27. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ksenija Matuš, prof., nastavnici praktičari

Ciljevi:

  • uočiti profesionalni identitet na konkretnim primjerima
  • zauzeti stav i argumentirati ga
  • jačati kompetencije za profesionalni odgojno-obrazovni rad

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, rad u iskustvenim skupinama – interdisciplinarno, radionice; rad na tekstu, frontalno, individualno, rad u paru i skupini

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje

Napomena:

Voditelji:
Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018
i
Martina Šturm, prof., viša savjetnica za engleski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785 026