Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Uloga profesionalne etike u odgojno-obrazovnom radu, modul 2

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima engleskoga jezika i učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Zagreb, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269b

Broj polaznika: 160

Rok prijave: obvezna prijava do 1. srpnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ksenija Matuš, prof., učitelji i nastavnici u zvanju mentora ili savjetnika

Ciljevi:

  • osvijestiti profesionalni identitet u odgojno-obrazovnom radu
  • identificirati i unaprijediti kompetencije potrebne za etičke osnove komunikacije

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje i rad u iskustvenim skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Obavezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr.

Voditelj:

Martina Šturm, prof., viša savjetnica za engleski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/2785 026