Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Uloga mentora za uvođenje u rad i stručno osposobljavanje odgojitelja pripravnika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima mentorima za uvođenje pripravnika u rad u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: DV Vinkovci, Vinkovci, Ulica J. J. Strossmayera 2

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 22. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Luja Zamečnik, prof., Monika Dragun, stručni suradnik mentor, Mirjana Galić, Marijana Jurić, Silvija Peras i Mirica Radić, odgojitelji mentori

Ciljevi: sudionici će:

  • steći uvid u provođenje profesionalnog usavršavanja u okviru procesa stažiranja i pripremanja za polaganje stručnoga ispita na razini pojedine ustanove,
  • usvojiti osnovne tehnike planiranja, praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću te
  • steći znanja i sposobnosti potrebnih u pripremi odgojitelja pristupnika za polaganje stručnog ispita.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Luja Zamečnik, prof.

Telefon: 031 284 909

E-mail: luja.zamecnik@azoo.hr