Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Uloga komunikacije učitelja/nastavnika i učenika u poticanju kreativnog mišljenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima likovne kulture i nastavnicima likovne umjetnosti Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija 

Mjesto održavanja: Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16, 33000 Virovitica

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Nikolina Hečimović, Gordana Đuričić, Josip Strija, Vedrana Filipović Marinić, Marina Kožul, Tatjana Lulić Prpić

Ciljevi: trajno razvijanje i unapređivanje rada učitelja likovne kulture i nastavnika likovne umjetnosti, poticanje kreativnog mišljenja i kreativnog rješavanja problema kod učenika koji poseban naglasak stavlja na fluentnost, fleksibilnost i originalnost u razmišljanju, otvorenost novim iskustvima i idejama, znatiželji, spremnosti za preuzimanje rizika te razvoju senzibiliteta za estetska obilježja. Važnost kreativne i divergentne primjene postojećih znanja i vještina u likovno-umjetničkom području s ciljem stvaranja novih i originalnih likovnih produkata. Učitelji i nastavnici će pobliže dobiti didaktičko-metodičke upute potrebne za rad s učenicima s teškoćama te biti upoznati s profesijama koje mogu pružiti podršku učenicima, kao što su edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi i psiholozi.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom, demonstracija s vježbama, rasprava

Vrednovanje: : obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr