Stručni skupovi / 2. studenoga 2012.

Uključenje djece s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima i pomagačima u nastavi  s područja  Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Manuš, Vukovarska 11, 21000 Split

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obavezna online prijava na www.ettaedu.eu do 8. siječnja 2013.

Predavači: Luči Lončar, Đurđica Kaurloto Martinić, Zvjezdana Atlaga, Bruna Dadić, dr. Željka Karin

Ciljevi: Sudionici će:

  • prepoznavanje potreba i poznavanje osobina djece i učenika s teškoćama
  • upoznavanje oblika i načina pružanja potpore djeci s teškoćama
  • jasno definirane zadaće pomagača u nastavi
  • senzibiliziranje lokalne zajednice za pružanje potpore
  • prepoznavanje važnosti suradnje  među svim nositeljima odgojno-obrazovnoga procesa u radu s djecom i učenicima: od nositelja odgojno obrazovne politike do osoblja u odgojno-obrazovnoj ustanovi, vanjskih stručnjaka i suradnika, međuresornih ustanova, obitelji, lokalne zajednice i udruga.

Oblici rada: Predavanja, radionice

Vrednovanje:Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj

Luči Lončar i Đurđica  Kaurloto Martinić, više savjetnice
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021/340 983