Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Uključivanje novih srednjih škola u Mrežu škola koje promiču zdravlje u Hrvatskoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen imenovanim koordinatorima i sudionicima iz srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji su uključeni projekt Europska mreža škola koje promiču zdravlje te novo izabranim srednjim školama i koordinatorima te predstavnicima škola

Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 16. listopada 2019. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: suradnici iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mr. Olgica Martinis

Ciljevi:

  • razmijeniti iskustva o dosad provedenim aktivnostima u SHE srednjim školama u RH
  • analizirati provedene aktivnosti vezano za preventivne programe i načine  rješavanja problema u školi
  • planirati aktivnosti u 2019/20. s ciljem određivanja metodologije praćenja i mentoriranja novoizabranih škola u postojeću mrežu SHE škola

Metode i oblici rada: razgovor, rasprava; rad u grupi, individualni rad

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa.

Napomena: Stručni skup organizira se u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju

telefon: 01/2785-062

e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr