Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Učiti kako učiti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike te učiteljima mentorima, profesorima mentorima, učiteljima savjetnicima i profesorima savjetnicima Primorsko-goranske, Ličko senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna je prijava do 31. prosinca 2016. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači: dr. sc. Nataša Erceg, dr. sc. Eugenia Etkina, dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • uvidjeti važnost razvijanja komunikacijskih vještina,
  • ponoviti strategije učenja,
  • primijeniti strategije učenja na primjerima,
  • razmijeniti iskustva.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, grupni, frontalni.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica 
telefon: 051 / 317 690