Stručni skupovi / 29. prosinca 2017.

Učiti kako učiti – nove spoznaje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima psiholozima u osnovnim i srednjim školama 

Mjesto održavanja: Zagreb 

Broj polaznika: 50 

Rok prijave: obvezna prijava do 12. veljače 2018.g. na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači: dr. sc. Nina Pavlin Bernardić, dr. sc. Aleksandra Huić, Gordana Novković Poje, prof., mr. sc. Snježana Bilać

Ciljevi:

  • proširiti znanja o samoreguliranom učenju
  • dobiti informacije o najnovijim spoznajama o efikasnim strategijama učenja
  • primijeniti nove spoznaje u kreiranju radionica za učenike 
  • objasniti ulogu izvršnih funkcija u samoreguliranom učenju  
  • analizirati primjer individualnog rada s učenikom

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava; frontalno, individualno i u skupini

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

dr. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
telefon: 01/2785 088
e-adresa: Vesna.Ivasovic@azoo.hr