Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

Učiti kako učiti i komunikacijske vještine

Razina i vrsta stručnog skupa: jednodnevni, međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen voditeljima Županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika informatike i računalstva osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije

Mjesto održavanja: V. gimnazija Zagreb, Klaićeva 1, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 8. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavač: Mihael Kozina prof., školski psiholog

Ciljevi radionica:

  1. I. Radionica: Učiti kako učiti

Sudionici će imati priliku naučiti kako učenicima pomoći da:

  • dobivene zadatke i sami postavljaju obrazovne ciljeve
  • djelotvorno koriste različite strategije učenja
  • nauče pratiti vlastiti proces učenja (samovrednovanje)
  1. II. Radionica: Komunikacijske vještine

Sudionici će:

  • osvijestiti i razumjeti osnove komunikacijskog procesa
  • osvijestiti opasnosti manipulativnih komunikacijskih obrazaca u odgojno-obrazovnom kontekstu
  • usvojiti neke od komunikacijskih vještina važnih za odgojno-obrazovni proces

Metode i oblici rada: dvije radionice uz frontalni, individualni i grupni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Saida Deljac,
vanjska suradnica za informatiku i računalstvo
e-pošta: saida.deljac@azoo.hr