Stručni skupovi / 6. studenoga 2013.

Učitelj-promotor promjena u školi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski jednodnevni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen voditeljima aktiva učitelja razredne nastave, učiteljima savjetnicima i učiteljima mentorima na području Grada Splita 

Mjesto održavanja: OŠ Lučac, Omiška 27, Split

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 10. travnja 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Đurđica Kaurloto-Martinić, viša savjetnica, Luči Lončar, viša savjetnica, Jadranka Domazet, viša savjetnica 

Ciljevi: sudionici će

  • raditi na poboljšanju osobnih, stručnih i profesionalnih kompetencija,
  • upoznati se s etičkim kodeksom,
  • osposobljavati se u mnogobrojnim ulogama učitelja, od voditelja, posrednika do modela u procesu učenja,
  • razvijati vještine i dispozicije za cjeloživotno učenje,
  • aktivirati svoju ulogu u profesionalnom razvoju učitelja 

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, tematske rasprave

Vrednovanje: Obrasci za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Jadranka Domazet, dipl. učiteljica
Telefon: 021 340 985