Stručni skupovi / 8. kolovoza 2015.

Učinkoviti preventivni programi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen svim voditeljima školskih preventivnih programa Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: naknadno

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 10. rujna 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., voditelji ŽSV-a za preventivne programe navedenih županija

Ciljevi: sudionici će se upoznati s postavkama prevencijske znanosti te s nekim učinkovitim preventivnim programima

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sudionici koji žele prezentirati svoj preventivni program neka do 1. rujna 2015. godine pošalju sažeti prikaz svojem voditelju ŽSV-a i višoj savjetnici

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr