Stručni skupovi / 13. prosinca 2016.

Učinkoviti preventivni programi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima školskih preventivnih programa i socijalnim pedagozima u osnovnim i srednjim školama Šibensko-kninske županije 

Mjesto održavanja: Šibenik, naknadno

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 1. travnja 2017.na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., voditeljica županijskog stručnog vijeća za preventivne programe

Ciljevi: sudionici će se upoznati s novijim postavkama prevencijske znanosti, značajem evaluacije preventivnih programa, ulogom stručnih suradnika u postupcima zaštite prava učenika te nekim od učinkovitih preventivnih programa.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131