Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Učinkoviti preventivni programi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima školskih preventivnih programa, socijalnim pedagozima i psiholozima u osnovnim i srednjim školama te u učeničkim domovima Istarske županije

Mjesto održavanja: Pula, naknadno

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 23. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., dr. sc. Vesna Ivasović, voditeljica županijskog stručnog vijeća za preventivne programe

Ciljevi: sudionici će se upoznati sa novijim postavkama prevencijske znanosti, značajem evaluacije preventivnih programa, ulogom stručnih suradnika u postupcima zaštite prava učenika te nekim od učinkovitih preventivnih programa

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131