Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Učimo učiti biologiju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Irena Labak, prof. dr. sc. Marija Heffer, studenti biologije

Ciljevi:

  • promisliti o  kompetencijama koje trebaju razviti kod učenika
  • osvijestiti svoje jake i slabe strane i izraditi plan profesionalnog razvoja
  • staviti u odnos emocionalnu regulaciju i socijalno okruženje.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava i razmjena iskustva

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup se održava u suradnji s Odjelom za biologiju, Osijek (voditeljica edukacije: dr. sc. Irena Labak)

Voditeljica:

Marina Ništ, prof., viša savjetnica za biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
telefon: 031 284917
e-pošta: marina.nist@azoo.hr