Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Učenje otkrivanjem u nastavnom predmetu Kemija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: nastavnicima kemije Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 29. kolovoza 2016. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Nenad Judaš, Dubravka Turčinović, dipl. ing., i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: nastavnici će primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju  temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Kemija. Primijenit će strategiju iskustvenog učenja, odnosno učenja otkrivanjem.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696