Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Učenje otkrivanjem u nastavi kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije Krapinsko-zagorske županije i učiteljima kemije Zagrebačke županije.

Mjesto održavanja: Srednja škola, Krapina

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 26. lipnja 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Marija Pavkov, izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, Dubravka Turčinović, prof.,  Marijana Toljan, prof.

Ciljevi skupa:

  • sudionici će povezati planiranje nastavnog procesa sa strategijama poučavanja s naglaskom na strategiju iskustvenog učenja odnosno učenja otkrivanjem
  • raspraviti o načinu vrednovanja učenja otkrivanjem

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

Marijana Toljan, prof.:

 

viša savjetnica za biologiju i kemiju

 

telefon: 01 2785 023