Stručni skupovi / 8. studenoga 2013.

Učenje i poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti

Razina i vrsta stručnog skupa:Državni, trodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti, vjeronauka, etike, hrvatskog jezika, stranog jezika, sociologije, filozofije i psihologije

Mjesto održavanja: Hotel Park, Hatzeov perivoj 3, Split

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Prijavu poslati do 20. siječnja 2014. Obavezna on-line prijava u naznačenom roku na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Chava Baruch (Yad Vashem, Jeruzalem), Tal Bruttmann (Memorijalni centar Shoah, Pariz), Lynn Jacson (HET Ireland), Loranda Miletić (AZOO), učitelji i nastavnici praktičari

Ciljevi: Sudionici će:

  • upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Europi
  • unaprijediti  svoje vještine  i  znanja  u  pogledu  pitanja  ljudskih  prava,smanjenja predrasuda,  te  boljeg razumijevanja povijesnih i  suvremenih oblika netolerancije i diskriminacije
  • upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima i biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja
  • biti osposobljeni za korištenje novih nastavnih materijala za poučavanje o holokaustu i genocidu nad Romima

Oblici rada: Izlaganja s Power-point prezentacijom, pedagoške radionice,  tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Sudionicima skupa AZOO podmiruje troškove smještaja i prehrane, a troškove prijevoza škola iz koje dolaze. Obvezna on-line prijava do 20. siječnja 2014

Voditelji:

Loranda Miletić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Stomorica 8, Zadar
Telefon: 023 254 191  
Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38,  Zagreb
Telefon: 01 2785 118