Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Učenje i poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; trodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti, vjeronauka, etike, hrvatskog jezika, stranog jezika, sociologije, filozofije i psihologije

Mjesto održavanja: Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 18. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Chava Baruch (Yad Vashem, Jeruzalem), Tal Bruttmann (Memorijalni centar Shoah, Pariz), Juliane Wetzl(Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin), Loranda Miletić (AZOO), Denis Detling, učitelji i nastavnici praktičari

Ciljevi: sudionici će

  • upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Europi
  • unaprijediti  svoje vještine  i  znanja  u  pogledu  pitanja  ljudskih  prava,smanjenja predrasuda,  te  boljeg razumijevanja povijesnih i  suvremenih oblika netolerancije i diskriminacije
  • upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima i biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja
  • biti osposobljeni za korištenje novih nastavnih materijala za poučavanje o holokaustu i genocidu nad Romima

Metode i oblici rada: izlaganja s Power-point prezentacijom, pedagoške radionice,  tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sudionicima skupa AZOO podmiruje troškove smještaja i prehrane, a troškove prijevoza škola iz koje dolaze.

Voditelji:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
telefon: 023/254 191

 

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditeljica
Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.
telefon: 01/2785 118

Voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU
Boris Vampula, univ. spec. cin.
Telefon: 01/2785 101
E-adresa: boris.vampula@azoo.hr