Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Učenik građanin razreda

Razina i vrsta stručnog skupa: državna

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća, učiteljima mentorima i savjetnicima, nastavnicima mentorima i savjetnicima svih predmeta u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Zagreb, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, velika dvorana

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 6. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Marin Mrčela, prof.dr.sc. Anđelko Milardović, prof.dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš, Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika; sudionici će:

  • razumjeti koncepte: „razred kao društvena zajednica“ „učenik građanin razreda“, „sudjelovanje u izgradnji demokratskih odnosa u razredu i školi na temelju osobne i zajedničke dobrobiti“, „uloga pravila i zakona u zaštiti temeljnih prava učenika i nastavnika“, „proceduralna, distributivna i korektivna pravednost“, „veza između pravila, zakona i vladavine prava“; „suzbijanje korupcije“; „načela pravne države i kako ih izgrađujemo“ 
  • biti osposobljeni za korištenje intelektualnih alata za provedbu dogovorenih pravila, uspostavu proceduralne, distributivne i korektivne pravednosti u razredu i školi nakon učinjene štete, povrede i sl; za provođenje izbora učenika za predsjednika razreda i člana vijeća učenika na temelju sposobnosti, za suzbijanje koruptivnih (nepoštenih i ponižavajućih) odnosa, za političku socijalizaciju mladih koja vodi razumijevanju i provedbi načela pravne države

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te obrazac za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Kurikulma GOO-a

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008