Stručni skupovi / 24. lipnja 2015.

Učenici s posebnim potrebama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen svim socijalnim pedagozima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja (u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima)

Mjesto održavanja: OŠ Popovača,  Vinogradska 15, 44317 Popovača

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 2. srpnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Ciljevi: sudionici će se upoznati s okvirom rada u sljedećem razdoblju, preporučenom dokumentacijom u  radu socijalnih pedagoga,  u radioničkim aktivnostima usporedit će svoje snage s radnom svakodnevicom, upoznati potrebe za stručnim usavršavanjem, te uzajamno prezentirati socijalnopedagoške programe. 

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri iz prakse,

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za socijalne pedagoge (defektologe) Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr